Skip to main content
BisikletizmBisikletli Ulaşım

Lüksemburg Beyannamesi: Bisiklet Çevre Dostu Ulaşım Aracıdır

By 09/10/2015Aralık 25th, 2018No Comments

Geçtiğimiz haftalarda Sürdürülebilir Ulaşım Paneli‘ndeki konuşmamda belirtmiş olduğum konulardan birisi “vizyon” diğeri de “inovasyon”du. 7 Ekim’de AB ülkeleri ulaştırma bakanları sadece ve sadece “bisiklet”i konuşmak üzere Lüksemburg’da bisiklet zirvesinde buluştular. Birlikte bisiklete bindiler ve günün sonunda bir beyannameye imza attılar.

Lüksemburg AB Ulaştırma Bakanları bisiklet

7 Ekim 2015 Lüksemburg AB Ulaştırma Bakanları

İnovasyon yani yenilikçilik işte bu: Bisiklet, Avrupa’nın başarı hikayesidir (Bisiklet, bisiklet paylaşım sistemleri, e-bike vs Avrupa’da icat edildi). Bisikletin gelişmesi ile istihdam ve büyüme artacak, AB sanayisi bu alanda yeni teknoloji ve hizmetlerle güçlenecek.

Lüksemburg Beyannamesinde alınan kararlar:

Çevre: En uygun maliyetli ulaşım aracı bisiklet  trafik sıkışıklığına karşı bir çözümdür. Şehir içinde gerçekleşen otomobil yolculuklarının yarısından fazlası 5km’nin altındadır ve bu kısa yolculuklar bisiklet ile sağlanmalıdır.

Sağlık: Okula bisikletle giden çocuklar daha konsantre ders dinliyor, işe bisikletle gidenler, daha az hastalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), herkes her gün minumum 15 dakika yürüse veya bisiklete binse yılda 100bin kişinin ölümü engellenebilir şeklinde açıklıyor. AB genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla trafik sıkışıklığının azalması, gürültü kirliliğinin son bulması,  karbon emisyonunun düşmesi gibi “yan” faydalardan bisiklete binmeyenler bile olumlu yönde etkileniyor olacaklar.

Finans: Bütüncül ve entegre bir yaklaşım gerekmektedir. Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için gerekli stratejiler ulaşım master planlarına dahil edilmeli, uygun fonlar sağlanmalı, özel sektör teşvik edilmeli. Bu gelişme, herkes ve tüm kurumlar için yararlı olacak.

Lüksemburg 7 Ekim 2016 AB Ulaştırma Bakanları

Lüksemburg 7 Ekim 2016 AB Ulaştırma Bakanları

Lüksemburg Beyannamesi Aksiyon Planı:

1- Bisiklet, intermodal ulaşım sistemine dahil edilecek. Fiziki şartlar sağlanmalı ve alışkanlıkların değişmesi için programlar hazırlanmalı.

2-AB genelinde kullanılmak üzere bisiklet kullanımı üzerine stratejik bir döküman hazırlanacak. AB ülkeleri bu dökümanı referans almalı.

3-Bu konu ile ilgilenen bir masa kurulacak ve bu masanın koordinasyonunda bisiklet ile ilgili yapılan çalışmalar, etkileri ve deneyimler ülkeler arasında kullanıma sunulacak.

AB ülkeleri ulaştırma bakanları bisikletin ulaşım aracı olarak yaygınlaşmasını destekleyeceklerine dair imzalarını atıp ülkelerine döndüler. Keşke, ülkem AB üyesi olsaydı dediğim nadir anlardan biri…

Pınar Pinzuti

Blogger. Aktivist. Filolog ve Pedagog. Bisikletin dünyayı değiştirebileceğine inanıyor. İnandığı şey için ise gece gündüz çalışmayı çok seviyor.

Yorum yaz